Toimintatapa

1 Verkostoituminen/yhteistyö


Yhdistys toimii Seinäjoen kaupungin sekä Into Seinäjoki Oy:n strategisena kumppanina keskustan kehittämisessä sekä alueen vetovoimaisuuden vahvistamisessa. Yhdistys pyrkii kehittämään ja tiivistämään yhteistyötä myös keskustan alueen asukastoimikunnan kanssa.

Valtakunnallista yhteistyötä muiden kaupunkien kehittämisyhdistysten kanssa toteutetaan osallistumalla Elävät Kaupunkikeskustat ry:n toimintaan.

 


2 Tapahtumat


Yhdistys keskittää toimintansa tiettyihin vuosittain toistuviin, näkyviin tapahtumiin, joilla tuodaan esiin toimivaa kauppakeskustaamme sekä vahvistetaan sen asemaa. Kaikkien tapahtumien lähtökohtana on kaupunkikeskustan elävöittäminen sekä asiakasvirtojen ohjaaminen kaupungin keskustaan. Yhteistyötä muiden tapahtumien ja organisaatioiden kanssa kehitetään synergiaetujen saavuttamiseksi.

 

 

3 Viestintä


Sisäinen viestintä hoidetaan pääasiassa sähköisesti. Yhdistys tiedottaa jäsenilleen toiminnastaan sähköisellä uutiskirjeellä ja sähköposteilla. Yhdistyksen www-sivuja ja kampanjasivuja päivitetään ajankohtaisilla asioilla. Ulkoisessa viestinnässä korostuu sosiaalinen media. Ajankohtaisista aiheista lähetetään lehdistötiedotteita.

 


4 Markkinointi

 

Sydämellinen Seinäjoki ry -brändin sisältöä ja toimintaa syvennetään ja selkeytetään. Viime vuonna uusitut printti- ja nettimateriaalit käydään läpi ja tehdään tarvittavat päivitykset. Sosiaalisen median hyödyntäminen on tärkeässä asemassa markkinoinnissa. Yhteistyötä pyritään lisäämään myös paikallisten medioiden kanssa.

 

Kaupunkikeskustan ostos- ja kaupantekomahdollisuuksia markkinoidaan pääasiassa Etelä-Pohjanmaalla. Myös yhdistyksen sekä sen jäsenten tunnettavuuden lisäämisessä kohdealueena toimii oma maakunta.

 


5 Julkaisut

 

Sydämellinen Seinäjoki julkaisee tammikuussa "Keskustan kehittämisyhdistys 2017" -esitteen jäsenhankinnan tueksi.